Категория: Религии

Бахайство

bahai

Бахайството или бахайската вяра e религиозно учение, основанo през XIX век в района на днешен Иран от персиеца Бахаулла. Изповядващите я се наричат бахаи, а най-много от тях има в САЩ. Това вероизповедание изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество и получава знания посредством пратеници, назовавани „Проявления на Бога“. Отхвърля троичността […]

Киприяновата молитва ще премахне магическите въздействия по-добре от всяка врачка!

biblia-1_resized

Днес решихме да ви запознаем с може би най- силната молитва срещу магии, уроки и лоши очи. Свети Киприян е бил магьосник, който се разкайва и се посвещава на Бога.Така Киприян обучавал и хората, като ги убеждавал да не пристъпват към езическите ритуали, когато се чувстват угнетени, а да молят Бог да сбъдне мечтите им. […]

Сикхизъм

sikhi_symbol_resized

Сикхизмът е една от националните религии на Индия. Тя се заражда в началото на XVI век в Северна Индия на основата на синтез на индуизъм и ислям в условията на установения в този район Делхийски султанат. Неин основател е гуру Нанак (1469-1539 г.). Сикхите се считат за негови последователи, а названието „сикх“, произхождащо от санскритската […]

Юдаизъм

judaismsymbol1-jpeg

Юдаизмът е най-старата, съществуваща и днес, монотеистична религия. Нейното начало е поставено преди повече от три хиляди години от пророка Авраам. Юдаизмът се основава на еврейския канон на Библията, известен като Танах, и е доразвит в по-късни текстове като Талмуд. Според неговите последователи, той изразява заветната връзка между Бог и Колената израилеви. Според традиционния равинистки […]

Даоистка религия

lao-tzu

 Една от трите господстващи съвременни религии в Китай. Учението на полулегендарния философ Лао Дзъ е създадено най-вероятно около VI в.пр.Хр. То става основа за развитието на даоистката религия. Дао или тао е концепция, която се превежда буквално като “път”, “пътека”, “маршрут”, а понякога по-свободно като “доктрина” и “принцип” и се използва философски за да означи […]

Най-големите световни религии

_resized

Думата религия идва от латинското religio и означава свещено задължение, благоговение. Религията е форма на обществено съзнание, съвкупност и система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярата в свръхестествени сили. Тя е и съвкупност от норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи тази система. В света съществуват хиляди религиозни общности изповядващи най-различни мирогледи, като най-разпространените […]

Джайнизъм

jainism_resized

Джайнизмът е традиционна дхармическа религия, възникнала през VI век пр. н.е. Името и идва от думата „джина“, която означава „победител“. За неин основател се смята Махавира Джина, но според ортодоксалната традиция на джайнизма, той е само последният тиртханкар (велик учител). През I век пр.н.е. последователите му се разделят на две основни секти – шветамбара („облечени […]

Шинтоизъм

shinto-buddhism

Шинтоизмът е традиционна японска религия, датираща от древността. Вероизповеданието няма определен основател или свещени книги, няма и строга доктрина. Моралният му кодекс обикновено следва този на конфуцианството. Ценностите на шинтоизма са фокусирани върху благоденствието на групата и това е коренът на прословутия японски колективизъм. Често тази религия се възприема като път за обединение на обществото […]

Индуизъм

hindusymbol

Индуизмът е религия, изповядвана от по-голямата част от хората в Индия. Тя обхваща широк кръг, различаващи се едно от друго направления като народния индуизъм, ведизма, бхакти, вайшнавизъм, йогическата традици и др. Освен че няма еднозначно формулирана система от вярвания, индуизмът се е формирал постепенно въз основа на различни традиции и няма единствен основоположник. В основата […]

Послание на Заратустра

zaratustra_resized

Твоето присъствие на земята е дълго трансформирано и обмисляно от Всички нас и не без твоето участие. Всичко , което сме обмисляли е част от Божествения план за земята, с което Ние показваме на незрящите тук земляни колко е възможно тяхното преориентиране към невиди-мите за тях светове, които включват подсъзнателното енергийно ниво на развитие и […]

ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme