Финансовият надзор ще направи проверка на “Градус”

Комисията за финансов надзор (КФН), която е регулатор на компаниите, чиито акции се търгуват на фондовата борса, обяви, че досега не е открила нередности в документите на фирмата “Градус” АД, но че ще направи проверка, резултатите от която ще провери

Причина за нейното становище е медийния интерес след като през миналата седмица земеделският производител Светослав Илчовски обвини съсобственика на производителя на пилешко Иван Ангелов в корупция и в представяне на кухи обороти, с които е повишил изкуствено цената на акциите на дружество преди излизането му на борсата, съобщи Дневник.

По-рано през деня член на ръководството на акционерното дружество също изпрати писмо до медиите, в което увери, че отчетите са коректни, а заради отправените обвинения акционерите в компанията са загубили 20 млн. лв. Акциите на компанията пострадаха в петък, когато загубиха 6.4% от стойността си. Днес бяха изтъргувани почти 32 хил акции на компанията като поевтиняха с 2.74%. При осъществяване на първичното публично предлагане на акции на “Градус” АД не са установени нарушения, като са спазени всички приложими към датата на осъществяването му изисквания на действащото законодателство. Това обявява днес КФН, която напомня, че дейността на компанията не е била обект на нейната регулация преди да стане публична.

Разкритата в проспекта за първично публично предлагане на акции, издавани от “Градус” АД, информация е в пълно съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, като в проспекта са посочени лицата, които носят отговорност за пълнотата и верността на представените в проспекта данни, допълва комисията.

Въпреки това тя се самосезира и е възложила проверка на дейността на публичното дружество “Градус” АД, която е за спазване на приложимото специално законодателство от момента, в който е придобила статут на публично дружество през 2018 г.

“В случай че в КФН постъпи допълнителна информация, сведения и/или документи, които имат отношение към извършваната проверка, същите ще бъдат анализирани, а резултатите от анализа ще бъдат приобщени към проверката”, обявяват от там.

Посочва, че до момента в комисията не са постъпвали жалби или сигнали от инвестирали в ценни книжа на компанията.

По ключовия въпрос за “кухите обороти”, по думите на Светослав Илчовски, комисията посочва, че след като е разгледала проспекта на “Градус” е поискала да отстрани “констатирани непълноти и несъответствия” в срок от 1 месец “с оглед обезпечаване на максимално разкриване на данните за финансовото състояние на емитента и неговата група и свързаните с дейността му рискове с цел осигуряване на възможност инвеститорите да разполагат с необходимата информация преди да вземат решение дали да инвестират в предлаганите ценни книжа”.

От обяснението се разбира, че това се е наложило заради разликата между определената минимална емисионна стойност от 1.80 лв. и максималната цена на новите акции от 2.35 лв., които са по-високи от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала на компанията. Така комисията мотивира защо е изискала да се представи подробна обосновка на ценовия диапазон за определяне на емисионната стойност на акциите.

източник www.dunavmost.com

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme
%d bloggers like this: