Тайните на “прокълнатите” книги

Ако не бяха загубени древните знания, сега светът щеше да изглежда по друг начин.

beros_resizedБерос Опиум за народа

През цялата история на човечеството внезапно са се появявали и също така внезапно изчезвали удивителни книги. Първият, обърнал внимание на този феномен, е бил Жак Берже (1912 – 1978), специалист по изчезнали фолианти. “Книги се унищожават с такава неоспоримост – пише той в монографията си “Прокълнатите книги” – че неволно се прокрадва мисълта: може би причината на това явление се крие в това, че тяхното съдържание заплашва съществуването на земната цивилизация”. Кой претендира за ролята на спасител на човечеството от ненужни, по негово мнение, знания? Според думите на Берже само така наречените силни на деня: отначало жреците, след това инквизицията, сега – спецслужбите. Така че, какво са знаели нашите предци? “За съжаление са се съхранили само отделни сведения – казва историка, библиограф, ръководителят на научноизследователският център “Древен свят” Юрий КОЦЕНКО – Но и те ни шокират”.

tot-1_resized“Книгата на Тот”

Бог Тот – потомък на атлантите?

“Книгата на Тот” е най-древната от прокълнатите. Появила се е още в древен Египет у жреците. Тот е божество от доегипетски произход. Изобразявали са го във вид на човек с глава на ибис. Според древна легенда Тот изобретил писмеността и е бил летописец на всички събрания на боговете. Книгата била записана на 78 златни пластини. И за нейни автори се считат легендарните атланти. По-късно тази книга няколко пъти е преписвана на папируси. Златните таблички изчезнали. Копията били унищожени от жреците. По-късните – от инквизицията. Но се намерили и съхранени…

tritelii_resized“Стеганография”-та на абат Тритемий

Абат Тритемий (1462 – 1516) след срещата си с някакъв тайнствен учител, който го насочил към окултните науки, написал книга под названието “Стеганография”. Ето и неговото собствено предисловие: “В своята книга ще разкажа за способите, чрез които аз мога точно и надеждно образно да предам волята си на всеки, колкото и далеч да се намира от мен, дори и на сто версти. И при това никой няма да ме заподозре, че използвам някакви знаци, фигури или букви. А ако се възползвам от услугите на пратеник и този пратеник бъде заловен по пътя, никакви молби, заплахи, обещания и мъчения няма да принудят този пратеник да открие тайната, защото няма нищо да знае за нея. И затова нито един човек няма да успее да разкрие тайната. Но всички тези неща мога при желание с лекота да преодолея без да прибягвам до ничия помощ и без да изпращам куриер. Дори на затворника, заточен в дълбокото подземие и намиращ се под строга охрана, мога да предам волята си”. “Изглежда Тритемий действително е извършил велико откритие в областта на телепатията и хипнозата, но той не би следвало да разказва за това” смята Коценко. Английският алхимик Джордж Рипли, изучил трудовете на Тритемий в пълен обем, оставил даже този изплашен коментар: “Умолявам тези, които ги (трудовете) знаят, да не ги издават!”

Състоянието на книгата сега: През 1616 година ръкописът е изгорен. Съхранено е много кратко изложение на “Стеганография”-та датирано към 1621 г. Къде се пази: В националната германска библиотека, намираща се в Берлин.

dzon_di_resizedБеседите на д-р Джон Ди с духовете

Д-р Джон Ди (човекът без бастун) по време на среща с небесните създания. Гравюра от неизвестен художник. Джон Ди (1527 – 1609) е английски математик, географ, астроном и астролог. Един от най-образованите хора на своето време, той издига идеята за началото на меридианите – Гринуичкия. На 25 май 1581 г. му се явило същество с нечовешка природа, окръжено от сияние. То му оставило черно огледало, приличащо на идеално полиран черен камък. И казало на доктора, че като гледа в този кристал, той ще види други светове и ще може да встъпи в контакт с разумни същества от друга, нечовешка природа. Ди записал беседите си с тези неземни същества. И част от тях, под названието “Истинско и вярно съобщение за това, какво се е случвало в продължение на много години между д-р Дж. Ди и някои духове”, издал английският филолог Мерик Казобон. Другата част от записките на беседите е изгорена заедно с целият архив на Ди от неизвестни грабители. “Останали са само фрагменти от езика, на който са говорили тези същества и които Ди наричал ‘енохически’” разказва Коценко. “Била е завършена система от азбука и граматика. Част от достигналите до нас текстове на енохически език съдържат математически знания, нивото на които много е превишавало съществуващите знания по времето на Джон Ди”. Джон Ди също е писал, че Земята съвсем не е кръгла. Тя се състояла от много наложени една върху друга сфери, построени покрай друго измерение. Между тези сфери имало точки, или по-точно повърхности на съприкосновение, и по този начин Гренландия в другите светове се простирала до безкрайност. Ето защо Джон Ди изпратил на кралица Елизабет многобройни молби, в които я убеждавал, че Англия е длъжна да завладее Гренландия, за да получи на свое разположение врата към другите светове.

Състояние на книгата сега: Огледалото е в идеално, но неработещо състояние. За съжаление администрацията на музея не позволява нито използването, нито изследването му. От бeседите с духовете е съхранена само първата част. Къде се пази: Британският музей в Лондон.

Библиотеката на “Обществото на деветимата неизвестни”

По инициатива на древноиндийският цар Ашок било създадено “Тайното общество на деветимата неизвестни”, подобно на съвременните научно-изследователски центрове. Обществото се състояло от девет велики индийски учени и мъдреци, задачите на които били систематизацията и каталогизацията на всички научни знания, получени от древните свещени ръкописи и в резултат на експерименти и наблюдения. Всеки от “деветимата Неизвестни” написал по една книга, посветена на един или друг отрасъл от научните знания. Дейността на обществото преминавала в обстановка на най-строга тайнственост.

ashoh_resizedЦар Ашок, набожен будист и убеден противник на войните, отлично съзнавал каква сила притежават знанията и не можел да допусне тяхното използване за разрушения и войни. Впрочем, царят имал от какво да се опасява: научните сведения, с които разполагали неговите учени, дори по съвременните мерки са невероятни. Така например една от книгите е била посветена на преодоляването на гравитацията и управлението и, създаване на безтегловност в земни условия. Друга е посветена на създаването и използването на свръхмощно оръжие, имащо много общо със съвременните разработки в областта на ядреното и психотронното въоръжение. Друга книга съдържала подробно описание и чертежи на летателни апарати, позволяващи на древните авиатори не само да се издигат във въздуха, но и да извършват космически полети.

Къде се пази сега: Неизвестно. Споменаването на тези трудове се среща в много древноиндийски писмени източници, но нито една от книгите така и не е открита от археолозите. Предполага се, че някои книги и досега се пазят в манастирите на Тибет и Индия. И разбира се, будистките лами ще направят всичко възможно тези знания никога да не попаднат в представителите на съвременната цивилизация.

bibl-liberia_resizedБиблиотека “Либерия”

За да спаси от унищожение уникалната библиотека на византийските кесари, малката дъщеря на деспота Тома. София (Зоя) Палеолог се омъжва за великият княз Иван III. В най-строга тайна и под надеждна охрана тя превозва от Константинопол в Москва 70 товара с книги. За да защитят надежно библиотеката, която получила името „Либерия”, а по-късно „Библиотеката на Иван Грозни», положили в каменна гобница в един от кремълските събори, а на вратите сложили катинари. Според свидетелството на ученият монах от Гърция Максим Грек, в библиотеката имало древни глинени таблички, пергаменти, древногръцки книги. Ако се вярва на свидетелствата на 53 ръкописни и печатни книги на църковнославянски език в които тя се споменава, в библиотеката имало дори пергаментови свитъци на древноарамейски, подписани под името Исус.

Къде се пази сега: Неизвестно. „Либерия” изчезва през шестдесетте години на XVI век.

aleks-bibl-1_resizedАлександрийската библиотека

Александрийската библиотека е основана 300 години пр.н.е. от атинският управник Деметрий Фалерски. В нея се съхранявали около седемстотин хиляди ръкописни книги. Самият Деметрий е написал огромен брой трудове, един от които със странното наименование „За светлата точка в небето”, вероятно се явява като първото произведение за летяща чиния. Съвсем точно е известно, че по времето на Юлий Цезар Александрийската библиотека вече,несъмнено се е смятала за хранилище на тайни книги, даващи практически неограничено могъщество. Според достигнали до нас сведения, в библиотеката например се е пазила „История на света” от вавилонският жрец, историк и астроном Берос (356 г. пр.н.е. – 261 г. пр.н.е.). в нея той описвал първите си контакти с извънземните – тайнствените Апкалуси, същества, наподобяващи риби. Те предали на хората първите научни познания. В библиотеката се пазели и пълните събрани съчинения на Манетон. Този египетски жрец и историк знаел всички тайни на Египет. Изглежда, именно това представлявало опасност. Имало е и трудове на финикийският историк Мокус, на когото приписват създаването на атомната теория. Имало е и книги, които съдържали тайни за изготвянето на злато и сребро. По всяка вероятност, в тях се съдържали главните ключове към алхимията, които ни липсват за достигането на тази наука.

Къде се пази сега: Библиотеката е била унищожена или от Цезаря, или от случаен пожар. Но може би не напълно. И ако някои тайни организации разполагат с ръкописи от александрийски произход, то те старателно ги крият.

Oт архива на “КП”. Какво още е изгорено?

През 1885 г. писателят и френски окултист Сент Ив д’Алвейдр получил заповед от главата на Нотр Дам под страх от смърт да унищожи своето последно произведение „Мисията на Индия в Европа и европейската мисия в Азия. Проблема Махатма и неговото решение”.

През 1897 година наследниците на писателя Станислав де Гуайт получили заповед, неизпълнението на която ги заплашвало със смърт, да унищожат четири неиздадени негови ръкописи, посветени на проблемите на черната магия, а също така и на целият му архив.

През 1933 година в Германия нацистите изгорили всички екземпляри на книгата „Розенкройцери. История на Реформацията”.

По заповед на италианския диктатор Мусолини през 1944 година били изгорени 80 000 книги и ръкописи, принадлежащи на Неаполското кралско научно общество. Целта на операцията – да попречат важни магически документи да попаднат в ръцете на съюзниците. Предполага се, че в неаполитанската библиотека са се съхранявали и неиздавани ръкописи на Леонардо да Винчи, и документи на известният окултист Алистер Кроули.

Какво не сме разчели?

Съвременните учени не могат да разберат почти нищо от „Виманика – Шастра”, където е описано устройството на летателен апарат – виман. Въпреки, че е написана на санскритски.

Манускрипта на Войнич и до наши дни се съпротивлява на всички опити да се преведе. Приблизителната дата на поява – 1609 година. И никой досега не е доказал какво всъщност е това: драсканици на средновековни алхимици, гениална мистификация или творение на извънземен, който е решил да остане на Земята и да разкаже за тревите и звездите от своя свят. Пази се в Йейлският университет, в библиотеката за редки книги под каталожен номер MS 408.

Синята или Каменната книга, йероглифите на която са изрязани на плоски скали, намиращи се в устието на река Индел (приток на река Виг, вливаща се в Бяло море). Счита се, че този артефакт съдържа уникална информация за източници на сила и могъщество, тайни светове и възникването на Вселената.

Послеслов

Тайната на могъщата власт – в магията? Може да ви се стори много странно, че заедно с научните трактати се криели и унищожавали книги по магия. Работата е там, че тайната на седемте печата дълго време си оставала цел на достижение и откритие както на древните учени, така и на сегашните. Магията до неотдавна се е използвала в научният свят с не по-малко уважение от останалите точни, естествени и хуманитарни науки. И например, в университетите на Толедо, Саламанка и Краков окултните науки се преподавали наравно с математиката, логиката и богословието. Но в действителност само единици са овладявали в пълна мяра тази тайна премъдрост. И са ставали владетели.

От: Бис.БГ

loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme