Бог знае скритите неща в човека и според това проявява Правдата си (ВИДЕО)

molitva-bog-duhovno-razvitie_resized

Бог направлява всички събития, всичко е негова Воля, всичко е негова Правда. Той е единственият, който решава изцелението, Той решава дори колко да му вярваш. Ако ти си под негова закрила, Той ти вселява спокойствие в сърцето и дълбок покой и когато дойде трудност, ти имаш лекота. Когато трудностите попаднат в лекотата, те стават леки. Но когато попадне в земния човек, и малка беля става голяма трудност, защото той има ум, има въображение, сътворен е, и той прави от мухата три слона и няколко крокодила. А ти трябва да направиш от слона муха, а мухата да изчезне. Това е лекотата.

Когато Бог влезе в теб, ти изгубваш способност да се тревожиш, това е знак.

Бог направлява всички процеси и всички събития. Нищо във Вселената не може да се случи без неговата Воля и Правда. Той вижда дори в тъмната нощ как мравката ходи по тъмния камък. Той знае скритите неща в човека и според това проявява Правдата си. Дълбок и таен Извършител е само Той.

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

Автор: Борислав Борисов

Източник: portal12.bg

loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme