Извънземно послание в човешката ДНК

dnk-mars-city1_resized

Редица авторитетни учени смятат, че при създаването на Вселената преди повече от 14 милиарда години Създателят е поставил печат, своеобразен сертификат за автентичност, който е закодиран в ДНК на всички живи същества. Това е мнението и на руските учени Младимир Щербак от Националния Университет на Казахстан и Максим Мкуков от Института по Астрофизика.

Теорията на Дарвин проповядва, че развитието на всички видове растения и животни е в следствие на естествени еволюционни процеси, като напълно изключва всякаква външна, в т.ч. божествена намеса. Има големи групи от хора, т.нар. креационисти, които не споделят тази теория.

Според креационистите човечеството, животът, Земята и Вселената са създадени от едно или няколко свръхестествени божества, които са съществували преди тях. Именно те са поставили „заводския производствен печат“ закодиран в ДНК-то на живите организми.

Креационистите смятат, че ако успеем да разгадаем този божествен код, то много лесно ще можем да откриваме и свързваме с извънземния живот във Вселената.

dnh-black-2_resized

Въз основа на това ново течение в науката и религиите наскоро се създаде biological SETI (биологична програма за търсене на извънземен разум), подобно на програмата SETI на НАСА, за търсене на извънземен разум в дълбокия Космос.

Причината да се търсят закодирани извънземни послания в човешкото ДНК е, че: „Веднъж установен, този код може да не се променя в продължение на много години. От всички известни информационни бази, тази е най-дългосрочната“ – смятат руските учени, автори на идеята.

Според тях ако открием знака на извънземна цивилизация в нашия генетичен код това ще е безспорно доказателство за наличието и на друг разумен живот във Вселената.

dnk-zemq-3_resized

Учените смятат, че са на прав път, след като са анализирали подробната карта на човешкия геном, която са съставили. Внимателното вглеждане в нея разкрива изумителна математическа подреденост във веригата на нуклеотидите на ДНК и аминокиселините.

Информацията в нашия геном е не просто записана, тя е записана на символен език – в стройна десетична система. Различават се логически вариации и обозначение на единици и нули.

Руските учени смятат, че подобна стройна математическа система, по никакъв начин не може да е в резултат на естествено еволюционно развитие. Те смятат, че това със сигурност е код. Код, който е написан извън пределите на познатата ни Слънчева система – дори извън пределите на Вселената, преди милиарди години.

Допълнителен аргумент в подкрепа на теорията на руските експерти е и добилата широка популярност Теория за Панспермията, която изказва хипотезата, че животът на Земята е донесен от Космоса.

Автор: Mariana

Източник: sanovnik.bg

Подобни публикации


loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme