Петър Дънов за кармата

pod_nebeto-karma_resized

Учението на Петър Дънов съчетава в себе си елементи от мъдростта и на Изтока и на Запада. Мъдрост, която е събирана хилядолетия. От духовния Изток до наши дни достигат и формулировките на великите закони за космоса и кармата и прераждането. Всеобхватният характер на тези закони присъства и в учението на Дънов.

Духовната еволюция на хората се осъществява именно по законите на прераждането и кармата. Преражданията на човек му дават възможност да реши успешно задачите, които кармата му поставя и по този начин да се освободи от кармичните ангажименти.

Според Учителя, онова което хората наричат съдба, всъщност е кармата. Съдбата е карма, която притежава причини и следствия, които самите ние създаваме.

Законът за кармата идва от шестия херметически принцип за причинността. Думата карма има санскритски произход и означава дело, действие, въздействие. Понякога е наричан и закон за причината и следствието.

Кармичния закон обуславя и фактът, че човек в сегашния си живот предопределя условията за следващия. Дънов вярва, че кармата може да бъде коренно променена на основата на искреното покаяние и последвалите дела на прочистеното съзнание. Ако по някакъв начин се противим на кармата, то това само би влошило сегашното ни положение. Това, което е предвидено да се случи на човек ще му се случи без той да може да го избегне. Ако приемаме злото, което ни се случва разумно, след него неизменно ще дойде доброто. Точно по тази причина всички велики духовни учители съветват да приемаме живота си с благодарност и да осмисляме онова, което ни се случва.

Действието на кармата се явява като връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Миналите постъпки се проектират в настоящето. Дънов отбелязва, че кармата е задача, която е дадена на човека и той трябва да я разреши правилно. Това означава и разумното справяне с миналото, а грехът е резултат от желанието на човек да заобиколи своята карма.

Човешкият живот е така устроен, че всяко дело на хората получава своята отплата, според стойността, която има. Кармичният закон доказва факта, че не съществуват случайни неща.

автор: Росица Стоянова

Източник: sanovnik.bg

Подобни публикации


loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme