Антични изобретения

xeron-aleksandriiski
Херон Александрийски / 10 – 70 г./ е древногръцки изобретател, физик и математик, живял в Александрия, Египет, през 1 век. Предполага се, че е работил в александрийския Музейон. Много от книгите на Херон са запазени до наши дни и са основен източник за познанията в областта на математиката и физиката в Древен Египет и Вавилония. Основни негови съчинения по математика са “Метрика” и “За диоптъра”. В “Метрика” Херон дава правила за точно и приближено намиране на лица и обеми. В това съчинение той извежда известната формула за лице на триъгълник по дадени страни. В същото съчинение предлага и решения на конкретни задачи които днес записваме с квадратни уравнения. Привежда правила за приближени пресмятания на квадратни и кубични корени.


В областта на физиката той е първият, създал парният двигател, първият известен монетен автомат /със система от зъбчати колела/, както е доразвил водния орган, водни часoвници и други. Негова е и идеята за автоматичен поплавъчен регулатор, въплътена в съд за разливане на вино. Тези приспособления са описани подробно в неговия труд – Пневматика. Това е всъщност първата книга, посветена на роботиката. Парният двигател на Херон. За жалост това изобретение не е получило особено приложение, явно е било твърде напреднало за времето си, чак през 16 век парната тяга ще задвижи света и ще даде начало на индустриалната революция. Щеше да е интересно ако хероновият двигател бе използван за задвижване на транспортни машини – представяте ли си какъв чуден свят щеше да е – парни трактори. Други неща изобретени от Херон:

moneten-avtomat

– първият монетен автомат (вендинг машина), хората пускат монета и получават светена вода

heron-aleksandriiski

– театрални машини, дори цял театър съставен само от механични фигури

Това са част от нещата, с които се е занимавал Херон Александрийски. Освен това само малка част от трудовете му са достигнали до нас. Какво ли се е съдържало в изгубените писания? А и как да не си помислиш, че Харон е бил пътешественик във времето, идващ от бъдещето и озовал се веднъж в древна Елада не е имал възможност да се върне в своето време…

loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme