Колко приятели трябва да има човек (притча)

 

abalki-darvo_resized

Веднъж един мъж отишъл за съвет при известен с мъдростта си старец и му задал следния интересен въпрос:

– Иска ми се да разбера колко приятели трябва да има човек. Много съм мислил над поговорката „По-добре да имаш сто приятели вместо сто жълтици“. Има някаква истина в нея, но според мен, ако се опитваме да се сдобием с колкото се може повече приятели, то можем да се превърнем в неискрен човек с фалшиви чувства. Още повече приятелството се проверява с годините… а веднага след като срещнеш някого е много трудно да разбереш що за човек е в действителност. А и откъде да намерим сили и време за сто приятели.

– Мога да ти отговоря, – казал мъдрецът, – по-скоро ще ти помогна ти сам да разбереш отговора. Виждаш ли навън в двора онова огромно ябълково дърво? Искам да те помоля да ми донесеш една ябълка от самия му връх.

Мъжът погледнал нагоре, присвил очи на слънцето и попитал:
– Но как да го направя? Ябълката действително е много висока…
– Ами помоли някой приятел да ти помогне. Може би заедно ще успеете да се доберете до най-високия клон на дървото – казал старецът.

Така и направил човекът. Повикал един свой приятел, покачил се на раменете му, но и това не помогнало да се изкачи на дървото.

– Не става… – тъжно съобщил той.


– А нямаш ли още приятели? – попитал с усмивка мъдрецът.

Тогава мъжът довел при дървото още няколко свои приятели и познати и започнали да се качват един върху друг, опитвайки се да стигнат върха на дървото. Но в края на краищата, падали, ставали и започвали всичко отначало. И така цял ден…

Наблюдавайки техните общи усилия, мъдрецът повикал човека и му казал:
– Е, сега стана ли ти ясно колко приятели трябва да има човек в своя живот?
– Да, Учителю, благодаря ти. Всичко разбрах. Трябва да имаме много приятели… колкото се може повече, за да можем заедно да се справим с всеки един проблем.

Мъдрият Учител печално поклатил глава и отвърнал:
– Навярно е така… хубаво е да имаме много приятели. Но може би по-важно е да имаме един умен приятел, който да знае как да разреши даден проблем. Като например, да се сети да донесе стълба…

Притчата е част от сборника “ВИНАГИ ИМА НАДЕЖДА. 150 ПРИТЧИ ЗА ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА”, издателство Гнездото

Източник:  gnezdoto.net

loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme