Най-големите световни религии

Думата религия идва от латинското religio и означава свещено задължение, благоговение. Религията е форма на обществено съзнание, съвкупност и система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярата в свръхестествени сили. Тя е и съвкупност от норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи тази система. В света съществуват хиляди религиозни общности изповядващи най-различни мирогледи, като най-разпространените религии са три. Това са християнството, ислямът и будизмът, която е и най-старата измежду трите. Освен тях по света са разпространени и много местни (национални, племенни) вероизповедания, сред които са тези на индусите, китайската народна религия, конфуцианството, шинтоизмът, юдаизмът и др. Религиите пък винаги са съпътствани от секти. Това са техни отклонения, които тълкуват по различен, нов начин ученията и обикновено се отделят организационно от официалната църква. Вярвайки, че толерантността и добруването минават през познанието и информираността, ще ви запознаем с 10-те най-големи религии в света.

hristianstvo_resizedХристиянство

Изповядва се от 2 милиарда души по целия свят. Според изследователите християнството възниква от юдейска секта. Традиционната богословска позиция е, че то е основано от Богочовека Иисус Христос, живял в Палестина в началото на I век, по време на управлението на римските императори Август и Тиберий. Неговият живот, проповеди и учение стигат до човечеството чрез новозаветните книги, написани от учениците му. Християнството почита канона на Библията (Стария и Новия завет) като вдъхновено от Бога слово. Разпределението на християнската религия на три основни направления: православие, католицизъм и протестантство, довежда до различия в техните учения и религиозна практика. Основните разликите между правосланието и католицизма са: догматът за изхождането на Дух Свети и от Сина, догматът за непорочното зачатие на Пресвета Дева Мария, върховенството и непогрешимостта на папата и др. Протестантството издига три основни принципа в своето учение – спасението чрез личната вяра, свещенство на всички вярващи и изключителния авторитет на Свещеното Писание.

isliam_resizedИслям

Изповядва се от 1,5 милиарда души. В буквален превод „ислям“ означава подчинение. Той възниква в Арабия в началото на VII век на н.е., през периода на обединяване на разпокъсаните арабски племена и на появата на класови отношения сред тях. Идеите на тази религия първоначално се проповядват от Мохамед в неговия роден град Мека. През 612 г. той получава първото си откровение и започва да проповядва, което не е прието никак добре от съгражданите му и той и привържениците му са принудени да избягат в Ясриб, наречен след това Медина (градът на Пророка). Основен източник на познание на исляма е Коранът. Той представлява сборник с указания от религиозен, морален, граждански и политически характер. Още през първите години на разпространение на религията възникват разногласия между отделните племена по въпросите на властта, а по-късно и тези на вярата, които довеждат до появата на различни течения в него. Най-големите от тях са тези на сунитите и на шиитите.

buddha_resized

Будизъм

Изповядва се от 380 милиона души. Будистите вярват, че крайната цел в живота е да се постигне „просветление“. Будизмът учи, че нирвана е най-висшето състояние на съществуване, състояние на чисто съществуване и то се постига чрез средства, които зависят от отделния човек. Основателят му – Сидхарта Гаутама, се ражда в царско семейство в Индия около 600 г. пр. Хр. Според историята, той живеел луксозно, като имал малък достъп до външния свят, но един ден получил просветление и изоставил охолния живот, за да търси просветление чрез аскетична строгост. Днес будизмът е много разнообразен и се дели най-общо на две широки категории – Теравада (малък съд) и Махаяна (голям съд). Теравада е монашеската форма, която запазва пълното просветление и нирваната за монасите, докато будизмът-махаяна разширява целта на просветлението също и за останалите хора, немонаси.

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme
%d bloggers like this: