Месец: декември 2016

Българската шевица – символи и значение

В българската шевица е закодирано невероятно послание за здраве, любов и благоденствие. Шевиците символизират хармонията в света и човешкото поведение. Те са пазели, лекували и криели тайни. Основният цвят на шевиците – червеният – за българите символизирал майчината кръв и продължението на живота, пазел от “лоши очи” и уроки; белият цвят изразявал чистотата, нетленността, неопетнената […]

Сикхизъм

Сикхизмът е една от националните религии на Индия. Тя се заражда в началото на XVI век в Северна Индия на основата на синтез на индуизъм и ислям в условията на установения в този район Делхийски султанат. Неин основател е гуру Нанак (1469-1539 г.). Сикхите се считат за негови последователи, а названието „сикх“, произхождащо от санскритската […]

Юдаизъм

Юдаизмът е най-старата, съществуваща и днес, монотеистична религия. Нейното начало е поставено преди повече от три хиляди години от пророка Авраам. Юдаизмът се основава на еврейския канон на Библията, известен като Танах, и е доразвит в по-късни текстове като Талмуд. Според неговите последователи, той изразява заветната връзка между Бог и Колената израилеви. Според традиционния равинистки […]

Даоистка религия

 Една от трите господстващи съвременни религии в Китай. Учението на полулегендарния философ Лао Дзъ е създадено най-вероятно около VI в.пр.Хр. То става основа за развитието на даоистката религия. Дао или тао е концепция, която се превежда буквално като “път”, “пътека”, “маршрут”, а понякога по-свободно като “доктрина” и “принцип” и се използва философски за да означи […]

Най-големите световни религии

Думата религия идва от латинското religio и означава свещено задължение, благоговение. Религията е форма на обществено съзнание, съвкупност и система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярата в свръхестествени сили. Тя е и съвкупност от норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи тази система. В света съществуват хиляди религиозни общности изповядващи най-различни мирогледи, като най-разпространените […]

ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme