Числото 666

В Кабала, както и в картите Таро (шеста карта — „влюбените“) числото 6 символизира изкушението, пътят на духа към материята, а 9 е числото на знанието — пътят на материята обратно в духа.Индианците Хопи в Северна Аризона имат пророчество: „Никой няма да може да купува или продава, ако няма знака на мечката. Когато този знак бъде видян, тогава идва Третата голяма война.“
„Звярът“ на английски език е the beast. Знакът на мечката изглежда така: {img:znak_na_mechka.png}, а бар-кодът така: {img:bar_kod.png}.

Представете си как преди стотици години индианецът е описал видението си за бар — кода. Естествено това понятие му е било неизвестно и го е описал като белези от ноктите на мечка. Пръчковият код на всеки продукт е съставен от различни линии, които според дебелината и разстоянието помежду си означават определено число, с което чрез бинарната числова система се разпознава съответната стока.
666-abv_resizedВиждате дванайсетте по-къси двойни линии, подобни на следи от мечешки нокти, шест — отляво и шест — отдясно. Към тях се прибавят ТРИ по-дълги — лявата външна, дясната външна и една по средата. Сега, ако потърсите между късите линии числото „6“ (две тънки чертички) и ако ги сравните с дългите двойни линии, ще видите, че те също изразяват числото 6, но под тях няма цифра. Трите дълги двойни линии ги има и остават еднакви във всеки бар код по света, само късите се променят. Следователно компютърът винаги прочита 666. Това се допълва от факта, че най-големият световен компютър, към който са свързани всички останали, се намира в Брюксел и е наричан La Bete (The Beast).

Отговорът на въпроса как хората ще бъдат принудени да приемат бар-кода, е почти ясен. Вместо отделни икономически кризи този път международните банкери ще предизвикат / вече е факт/ световна икономическа криза, която ще е най-лошата от всички виждани досега. Събитието ще бъде използвано за създаване на световна валута и на световна банка за тотален контрол, с което окончателно ще въведе безкасовата парична система. След като всички банкови системи вкупом се сринат и няма друга алтернатива, хората ще трябва да приемат дебиторната карта. Повече няма да може да се плаща с пари в брой. Единственият начин да избегнете картата и татуировката, е да се самоосигурявате, да притежавате известно количество злато или сребро и да произвеждате нещо (чрез селско стопанство или занаят), което да разменяте срещу други стоки. Неминуемо ще трябва да живеете на село, тъй като независимото и самоосигуряващото се съществуване в града е колкото хубаво, толкова и невъзможно. Числото 666 има и други значения. Те са свързани с нумерология, т.е. с пресмятане на имена. Както показа цитираният текст от Библията, става въпрос за числото на неговото име (на звяра). Според Кабалата всяка буква отговаря на едно число. Съответно всяко число и всяка буква имат определено значение или характер. Ако аз знам значението на числата, от пресметнатото число мога да предвидя съдбата и характера на човека.

Например:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | KARL VON ABSBURG
j | k | l | m | n | o | p | q | r | 2193 456 81212397
s | t | u | v | w | x | y | z | | 15 15 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 6 6
666 = 6 + 6 + 6 = 18

В Кабалата числото 18 означава емоция, тайна, несправедливост, лъжа, егоизъм, престъпност, деструктивност, склонност към злополуки, трудност като цяло, болест, опасност…

18-тата Таро — карта е „Луната“:
В общи линии тя също означава емоция, скръб, самота, болест, склонност към злополуки, сънища, трудни периоди… Номерологичното отключване на името Karl von Habsburg е от книга, издадена в Австралия. Името и е The Unites States of Europe („Съединените щати на Европа“). Авторът, убеден християнин, описва цялата династия Хабсбург и делата й. Той се опитва да докаже, че свещеният Граал не е съд, както хората вярват който съхранявал кръвта на Исус, а е родословното дърво на Исус и по-нататък се казва: подобно на авторите на „Светата кръв и свещеният Граал“ Линкълн, Бейджънт и Лий — че Исус не само трябва да е бил женен, но че е имал и деца. Родословното дърво на Исус е една от най-големите мистификации в Библията. За еврейството това е твърде необичайно. От евангелията се знае, пише той, че голяма част от апостолите (също и Петър) са били женени, и че Исус е проповядвал всичко друго, но не и безбрачие. В Евангелие на Матей 19:4–5 се казва:
„Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал: Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?“

Бракът в еврейския обичай е задължителен. Безбрачието дори се наказва. Следователно, ако Исус не е бил женен, евреите със сигурност е нямало да го приемат по съответния начин, а нарушаването на еврейската традиция най-малкото щеше да е упоменато от евангелистите. Това се допълва от факта, че неговите апостоли са го смятали за равин. Еврейският закон на Мишна категорично твърди, че неженен мъж не може да стане равин.

От: Бис.БГ

Подобни публикации


loading...
ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme