Месец: октомври 2016

Джайнизъм

Джайнизмът е традиционна дхармическа религия, възникнала през VI век пр. н.е. Името и идва от думата „джина“, която означава „победител“. За неин основател се смята Махавира Джина, но според ортодоксалната традиция на джайнизма, той е само последният тиртханкар (велик учител). През I век пр.н.е. последователите му се разделят на две основни секти – шветамбара („облечени […]

Шинтоизъм

Шинтоизмът е традиционна японска религия, датираща от древността. Вероизповеданието няма определен основател или свещени книги, няма и строга доктрина. Моралният му кодекс обикновено следва този на конфуцианството. Ценностите на шинтоизма са фокусирани върху благоденствието на групата и това е коренът на прословутия японски колективизъм. Често тази религия се възприема като път за обединение на обществото […]

Индуизъм

Индуизмът е религия, изповядвана от по-голямата част от хората в Индия. Тя обхваща широк кръг, различаващи се едно от друго направления като народния индуизъм, ведизма, бхакти, вайшнавизъм, йогическата традици и др. Освен че няма еднозначно формулирана система от вярвания, индуизмът се е формирал постепенно въз основа на различни традиции и няма единствен основоположник. В основата […]

ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme