Месец: септември 2016

Послание на Заратустра

Твоето присъствие на земята е дълго трансформирано и обмисляно от Всички нас и не без твоето участие. Всичко , което сме обмисляли е част от Божествения план за земята, с което Ние показваме на незрящите тук земляни колко е възможно тяхното преориентиране към невиди-мите за тях светове, които включват подсъзнателното енергийно ниво на развитие и […]

Кой е Заратустра?

Иранският Пророк Заратустра е създател на религия, просъществу-вала повече от 2500 години, която все още има последователи. Той е авторът на \“Гатасите \“, най- старата част от т. нар. \“ Авеста\“, свещеното писание на Заратустровото учение. Роден е около 628г. пр. Хр. в сегашната северна част на Иран. За ранните му години се знае малко. […]

ЗАРАтустра © 2016 Frontier Theme